Journal publications
Robotics and Computer Integrated manufacturing
2000
Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial
M. Segarra, Antonio, A., Clavijo, J.A., Sanz, R.
2000
INDUMATICA
M. Segarra, Antonio, A., Clavijo, J.A., Sanz, R.
1999
Control Engineering Practice
M. Segarra, Sanz, R, Alarcón, I., Antonio, A., Clavijo, J.A.
1999

Pages